Teisės aktų pažeidimai

 
Šiuo metu informacijos nėra.

Per 2018 m. IV ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.

Per 2018 m. III ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.

Per 2018 m. II ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.

Per 2018 m. I ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.


Per 2017 m. IV ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.

Per 2017 m. III ketvirtį  du įstaigos valstybės tarnautojai padarė tarnybinius nusižengimus. 2017 m. liepos 19 d. vienam valstybės tarnautojui pareikšta pastaba už  Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimą – netinkamą Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo 25 punkto atlikimą, o kitam valstybės tarnautojui – už Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6 ir 1 punktų pažeidimus.

Per 2017 m. II ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.

Per 2017 m. I ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.


Per 2016 m. IV ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.

Per 2016 m. III ketvirtį vienas įstaigos valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą. 2016 m. rugsėjo 9 d. pareikšta pastaba už pareigybės aprašymo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1P-157-(1.3), 7.1, 7.3, 7.18 papunkčiuose nurodytų funkcijų, skyriaus nuostatų 3.1 ir 3.2 papunkčių, Žemės įstatymo 7 straipsnio 6 dalies nuostatų nesilaikymą, Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų pažeidimą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vardo visuomenės ir kitų institucijų (Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Vilniaus apygardos administracinio teismo) akyse diskreditavimą.

Per 2016 m. II ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.

Per 2016 m. I ketvirtį tarnybinių nuobaudų nebuvo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-07