Valstybės tarnautojų užduotys

2020 m. užduotys

 1. Pertvarkyti biudžetinę įstaigą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos į valstybės įmonę.
 2. Organizuoti susitikimus-diskusijas su savivaldybių atstovais, siekiant stiprinti dialogą su savivaldybėmis ir gerinti bendradarbiavimą.
 3. Organizuoti netipinių dangos konstrukcijų skaičiavimo modelio sukūrimą, siekiant efektyviau ir optimaliau naudoti KPPP lėšas.
 4. Įvykdyti LR Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plano priemones ir pasiekti plane numatytus rodiklius.
 5. Organizuoti kelininkų profesijos patrauklumo didinimą kartu su Susisiekimo ministerija, socialiniais-ekonominiais partneriais (projektuotojų ir rangovų asociacijomis) bei švietimo ir mokslo institucijomis.

2020 m. užduotys

 1. Atnaujinti statinių stebėsenos ir defektų šalinimo per garantinį terminą procesus.
 2. Organizuoti kibernetinio saugumo reikalavimų atitikimą teisės aktų nustatyta tvarka.

2020 m. užduotys

 1. Užbaigti diegti ir pradėti naudoti Elektroninį statybos darbų žurnalą (ESDŽ).
 2. Parengti antrinio panaudojimo medžiagų sandėliavimo vietų planą su teritorijų išdėstymu ir veiklos principais.
 3. Suorganizuoti 2020 m. Profesinę konferenciją.
 4. Užtikrinti automatizuotos leidimų sistemos įdiegimą.

2020 m. užduotys

 1. Užtikrinti galutinį valstybinės reikšmės kelių su asfalto danga homogeninių ruožų sąrašo parengimą.
 2. Užtikrinti standartizuoto darbų kiekių žiniaraščio parengimą.
 3. Įkelti valstybinės reikšmės kelių 2018-2019 m.  projektus į dokumentų valdymo sistemą.
 4. Parengti stebėsenos ataskaitų rinkinį valstybinės reikšmės kelių tyrimams su asfalto dangomis.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-12