Tik vietinės reikšmės kelių (gatvių) finansavimas

Teisės aktai dėl KPPP lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 3-248 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V-163 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2017 metais“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 261 „Dėl 2016 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3-94(1.5 E) „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2016 metų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-102 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2016 metais“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V(E)-3 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2015 metais“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 3-127(1.5 E) „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 351 „Dėl 2015 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“

2017 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) finansavimas KPPP lėšomis:

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-06