Lietuvos keliai

Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašas

Valstybinės reikšmės automobilių kelių dangų žemėlapis

Valstybinės reikšmės kelių dangų lentelė (2021-01-01)

Dangos Valstybinės reikšmės keliai Iš viso
Magistraliniai Krašto Rajoniniai
Asfalto danga, km 1 695,805 4 927,712 8 794,540 15 418,056
Cementbetonis, km 55,237 0 1,366 56,603
Grindinys, km 0,251 0 6,474 6,725
Žvyras, km 0 0 5 756,233 5 756,233
Iš viso, km 1 751,293 4 927,712 14 558,613 21 237,617

 

Mūsų kraštą kerta 6 europinės magistralės:

  • E67 (Helsinkis–Talinas–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Varšuva–Vroclavas–Praha)
  • E28 (Berlynas - Gdanskas - Karaliaučius (Kaliningradas) - Marijampolė - Prienai - Vilnius - Minskas)
  • E77 (Pskovas–Ryga–Šiauliai–Karaliaučius (Kaliningradas)–Varšuva–Krokuva–Budapeštas)
  • E85 (Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Lyda–Černovcai–Bukareštas–Aleksandropolis)
  • E262 (Kaunas–Utena–Daugpilis–Rėzeknė–Ostravas)
  • E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga–Klaipėda)

1994 m. Kretoje surengtoje Europos šalių transporto ministrų konferencijoje buvo nustatyti du Lietuvą kertantys Trans European Network (TEN) koridoriai:

  • Šiaurės – Pietų  kryptimi: I koridorius Talinas–Ryga–Saločiai–Panevėžys–Kaunas– Kalvarija–Varšuva (sutampa su transporto koridoriumi VIA BALTICA ir geležinkelio koridoriumi RAIL BALTICA) ir jo šaka – I A koridorius Talinas–Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas.
  • Rytų – Vakarų kryptimi: IX koridoriaus B šaka Kijevas–Minskas–Vilnius–Klaipėda ir D šaka Kaunas–Kaliningradas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-15