Atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelė

Atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelė, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-16-(E) redakcija), yra šio teisės akto priede

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-27