Valstybinės reikšmės keliai

Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašas

Valstybinės reikšmės automobilių kelių dangų žemėlapis

Valstybinės reikšmės kelių dangų lentelė (2021-01-01)

Dangos Valstybinės reikšmės keliai Iš viso
Magistraliniai Krašto Rajoniniai
Asfalto danga, km 1 695,805 4 927,712 8 794,540 15 418,056
Cementbetonis, km 55,237 0 1,366 56,603
Grindinys, km 0,251 0 6,474 6,725
Žvyras, km 0 0 5 756,233 5 756,233
Iš viso, km 1 751,293 4 927,712 14 558,613 21 237,617

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-22