Informacija apie Klaipėdos rajone pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad Klaipėdos rajone nuo 2018 m. balandžio 12 d. pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožui nuo 12,1 iki 19,2 km rekonstruoti) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorė – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, teirautis Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjos Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt).

Projekto rengėja – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Tyrinėjimų skyriaus darbų vadovės Genovaitės Kederienės, tel. (8 37) 228 109, faks. (8 37) 205 227, el. paštas genovaite.kederiene@kelprojektas.lt).

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris: ZPVP-43430.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pradėta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1P-240-(1.3.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A13 magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožui nuo 12,1 iki 19,2 km rekonstruoti) procedūrą) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti ŽPDRIS).

Projekto teritorija yra Kopūstų ir Peskojų kaimuose (Kretingalės kadastro vietovėje), Bruzdeilyno, Letūkų, Graudūšių, Normantų, Dargužių, Grabių ir Šaipių kaimuose (Girkalių kadastro vietovėje) Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-216 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja ruožo nuo 12,10 iki 19,20 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo“ (Teritorijų planavimo dokumentų registre – www.tpdr.lt, reg. Nr. T00080640) patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir (ar) dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto viešinimas. Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS.

 

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėja Nijolė Bautrėnienė

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-31