exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Pranešimas visuomenei apie magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano rengimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 30 „Dėl Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano rengimo“, Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“, pradedamas rengti valstybei svarbaus projekto magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialusis planas (toliau – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt, kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt, vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas, tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt.

Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal kompetenciją dalyvaujanti planavimo procese – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė lakd.lt, kontaktinis asmuo – Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėjai – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt; UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt, kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 616 54 005, 8 686 74 252, el. p. andzelika.kaziene@urbanistika.lt; viso projekto kuratorius – Artūras Saurusevičius, tel. 8 693 93 769, el. p. arturas.saurusevicius@kelprojektas.lt.

Planavimo tikslai:

  • suplanuoti magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km infrastruktūros, reikalingos siekiant rekonstruoti šį ruožą į automagistralę, plėtros etapus ir numatyti teritorijas, kuriose bus įrengiama minėta infrastruktūra;
  • nustatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Bendra informacija apie specialiojo teritorijų planavimo dokumentą:

Planavimo objektas – susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos dalys – kelio ruožas (Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių teritorijų dalys).

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentui taikoma Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatyta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis.
Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 3-112. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir tikslų, planavimo darbų programa galima Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt.

Taip pat susipažinti su šia informacija galima Kelių direkcijoje (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Marijampolės (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, interneto svetainė www.marijampole.lt) ir Kalvarijos (Laisvės g. 2, Kalvarija, interneto svetainė www.kalvarija.lt) savivaldybėse, jų interneto svetainėse bei į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių seniūnijose.

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, numatoma nustatyta tvarka atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV).

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba TPDRIS www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo, apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, ir jo metu.

Susipažinti su specialiojo teritorijų planavimo proceso eiga galima: TPDRIS (TPD numeris S-NC-00-17-25) http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje http://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/magistralinio-kelio-a5-kaunas-marijampole-suvalkai-ruozo-nuo-56-83-iki-97-06-km-rekonstravimo-specialusis-planas, Kelių direkcijos interneto svetainėje http://lakd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimo-dokumentai ir http://lakd.lrv.lt/lt/projektai/via-baltica.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-09