Pranešimas apie planavimo organizatoriaus pritarimą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano bendriesiems sprendiniams (koncepcijai)

Vadovaujantis 2018-08-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“, rengiamas magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt). Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

Perkančioji organizacija – valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė www.lakd.lt). Kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ (Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė http://www.kelprojektas.lt). Kontaktinis asmuo – teritorijų planavimo vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p. anzelika.kaziene@kelprojektas.lt.

Vadovaujantis Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-11-24 įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 19.2 punktu, Planavimo organizatorius 2021-09-29 raštu Nr. 2ZP-46 pritarė Plano bendriesiems sprendiniams (koncepcijai).

Susipažinimo tvarka. Susipažinti su Plano bendraisiais sprendiniais (koncepcija) galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-52-18-459.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Plano sprendinių planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13