Pranešimas visuomenei apie patvirtintą magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 skirsnio 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ rengiamas magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lt, kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt.

Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal kompetenciją dalyvaujanti planavimo procese – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė lakd.lt, kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

Plano rengėjai – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt; UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt, kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p. andzelika@urbanistika.lt; viso projekto (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos) kuratorius – Artūras Saurusevičius, tel. 8 693 93769, el. p. arturas.saurusevicius@kelprojektas.lt.

Planavimo tikslai:

 • magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planuojama teritorija: Planuojama teritorija yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos Garliavos apylinkių ir Alšėnų seniūnijose. Plano rengimo metu preliminarios planuojamos teritorijos ribos ir plotai gali keistis, įvertinus gretimas teritorijas.

Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-565 „Dėl Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Informacija apie Planą:

 • Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
 • Planavimo lygmuo pagal planuojamo teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.
 • Rengimo tvarka. Planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos projekto dalį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 skirsnio 23 straipsnio 1 punktu, specialiojo teritorijų planavimo dokumentui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus minėtame straipsnyje numatytas išimtis.
 • Plano rengimo, viešinimo, derinimo, keitimo ir tikrinimo procedūros atliekamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).
 • Plano identifikacinis kodas. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – S-NC-52-18-459.
 • Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Tyrimai ir galimybių studijos – atliekami planuojamoje teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų esamo ir perspektyvinio eismo intensyvumo, srauto sudėties, kelio ar sankryžos pralaidumo tyrimai, prireikus triukšmo lygio matavimai; inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (parengiamas skaitmeninis topografinis planas); inžineriniai ir geotechniniai tyrimai (grunto). Parengiami pirminiai techniniai sprendiniai, išreiškiantys veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Parengiami ne mažiau kaip trys pirminių techninių sprendinių variantai, vadovaujantis geriausio ekonominio, saugaus ir patogaus eismo kriterijais. Sukaupiami duomenys reikalingi srautams modeliuoti ir atliekamas transporto srautų modeliavimas. Atliekamas poveikio kelių saugumui vertinimas, atliekama socialinė, finansinė ir ekonominė analizė.
 • SPAV reikalingumas – rengiamas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, nustatyta tvarka turės būti sprendžiama, ar atlikti SPAV.
 • Koncepcijos rengimas – rengiant Planą bus rengiamos koncepcijos alternatyvos.

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su Plano rengimo dokumentacija ir procedūriniais  dokumentais bus galima viso planavimo proceso metu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).

Ši informacija taip pat bus skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje krs.lt bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13