I etapas (2006 m. situacija)

Parengti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai. Šie žemėlapiai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 581 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71) bei kitais Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.

2007 m. kovo 8 d. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. Taryba jiems pritarė.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 3-219 „Dėl pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių, strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-05 nutarimo Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo triukšmo prevencijos tarybai, valstybės institucijoms, apskričių viršininkams ir visuomenei taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, teikiame informaciją apie parengtų pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginių triukšmo žemėlapių rezultatus.

Pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių, strateginių triukšmo žemėlapių rezultatai

Pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai suskirstyti pagal kilometrus.

Pagal Ldvn – dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklį, kuris yra triukšmo sukelto dirginimo rodiklis.

Pagal Lnakties – nakties triukšmo rodiklį, kuris yra nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-11