II etapas (2011 m. situacija)

Parengti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai. Šie žemėlapiai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos įgyvendinimo 2008–2012 metų priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71) bei kitais Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.

2012 m. lapkričio 6 d. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. Taryba jiems pritarė.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3-785 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomenei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5380; 2012, Nr. 58-2898), teikiama informacija apie parengtų pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatus.

Pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatų santrauka

Pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai pagal:

Ldvn triukšmo rodiklį

Lnakties triukšmo rodiklį

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-11