III etapas (2016 m. situacija)

Jau trečią kartą kartografuotas pagrindinių kelių triukšmas. 2017 m. antrą kartą parengti pagrindinių kelių, kurie yra ne aglomeracijose ir kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 3 milijonai transporto priemonių, ruožų strateginiai triukšmo žemėlapiai. Pagrindinių kelių tinklo ilgis 749,29 km.

Pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitais Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.

2017 m. birželio 1 d. pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. Taryba jiems pritarė.

Susisiekimo ministras 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-295 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtino pagrindinių kelių strateginius triukšmo žemėlapius.

Vadovaujantis Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo pre-vencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei asmenims taisyklėmis, patvirtinto-mis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1305 (2017 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 47 nauja redakcija), teikiame informaciją apie parengtų pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatus.

Pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatų santrauka

Pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai pagal:

Ldvn triukšmo rodiklį (alternatyva)

Lnakties triukšmo rodiklį (alternatyva)

 

Kontaktinis asmuo: Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus Aplinkos apsaugos inžinierė Jolanta Nemaniūtė-Gužienė, tel. + 370 696 82 862, el. p. [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-11