III etapas (2019–2023 m.)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu, Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“ ir įgyvendindama 2019–2023 m. valstybinės reikšmės automobilių kelių triukšmo prevencijos strategiją, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-165, informuoja apie patvirtintą 2019–2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą.
2019–2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas, kurį Kelių direkcijos užsakymu sudarė UAB „Sweco Lietuva“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-162 „Dėl 2019-2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų plano“.

2019–2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas

Grafinis priedas

Kontaktinis asmuo: Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus Aplinkos apsaugos inžinierė Jolanta Nemaniūtė-Gužienė, tel. + 370 696 82 862, el. p. [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-11