Pranešti apie korupciją

Apie Jums žinomus korupcinius pažeidimus galite pranešti:
- užpildydami žemiau pateiktą pranešimo apie pažeidimą formą;
- elektroninio pašto adresu: [email protected] ;
- paštu, adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius;
- tiesiogiai Kompetentingam subjektui – Denisui Selčinskiui tel. +370 5 232 9603, [email protected].

Informuodami el. paštu ar paštu, turite teisę informaciją pateikti užpildydami Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo nutarimu patvirtintą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą, laiką ir aplinkybes; jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; ar apie šį pažeidimą esate pranešęs, jeigu taip, kam buvo pranešta; ar buvo gautas atsakymas; galite nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti (kaip ir kada su juo geriausia susisiekti) (Detalesnė informacija).

Užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

 

 

 • *

  Vardas, Pavardė

  (pildyti nebūtina)

  0
 • *

  Telefono numeris

  (pildyti nebūtina)

  1
 • *

  El. pašto adresas

  (pildyti nebūtina)

  2
 • *

  Adresas

  (pildyti nebūtina)

  3
 • *

  Pranešimas*

  4
 • *

  Apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus pagal mano pranešimą informuoti:*

  Pasirinkite vieną ar daugiau variantų

  Nereikia

  El. paštu

  Telefonu

  Paštu

  5
 • *

  Ar sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitai kompetentingai pranešimą nagrinėti įstaigai?*

  Taip

  Ne

  6
 • *

  Nuotraukos, dokumentai

  Įkelkite failą čia (leidžiami failų tipai - jpg, png, gif, pdf)

  Įkelti(20)
  7
 • *

  Saugos kodas

  Įveskite paveikslėlyje matomus simbolius.

  8
 • 9
 • * Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo, pavardės ir telefono numerio arba el. pašto adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

  10
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31